4U
audio video technology & more

SOLUTIONS

TECHNOLOGY

PRODUCTION

4u solutions

Dodávky, aplikácie a inštalácie profesionálnej zvukovej,
komunikačnej a multimediálnej techniky
 • Audiovizuálne systémy verejná správa a firmy

  Stretnutie ministrov obrany členských štátov NATO, Bratislava

  Stretnutia sa zúčastnilo približne 800 delegátov
  a 300 akreditovaných novinárov z celého sveta


 • Audiovizuálne systémy
  pre školy

  Centrum krízového riadenia
  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

  bolo zriadené na Katedre bezpečnostných štúdií FPVaMV.
  CEKR je výstupom a pokračovaním projektu „Centrum excelentnosti – vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia
  v medzinárodných vzťahoch“ spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Výskum
  a vývoj. www.youtube.com
4u technology

prenájom profesionálnej techniky

TV shows, koncerty, eventy, konferencie
4u production

audio video technology & more

Event management,Tv & media, digital content.

And now

Contact us

Is time to do it

Branislav Binda, CEO
tel: +421 2 54640135
mob: +421 905 606213
skype: branbind
mail: brano@4uproduction.eu

Mgr Matej Juck, CFO
tel: +421 2 54640135
mob: +421 915 180496
skype: magi72taras
mail: magi@4uproduction.eu

4U production, s.r.o., Palisády 42, Bratislava 811 06, SLOVAKIA
View on Google Map